Środek do obróbki plastycznej

TERMOKUT

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Termokut jest bezgrafitowym środkiem przeznaczony do  smarowania w  procesie kucia  matrycowego na gorąco odkuwek ze stali. Stosowany jest w postaci  roztworów  wodnych w rozcieńczeniu od 1:5 do 1:20 w zależności od warunków procesu kucia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Termokut jest  wodorozcieńczalnym, nie zawierającym grafitu środkiem smarnym. Zawiera on w swoim składzie dodatki stabilizujące i zwilżające, dodatki EP, biobójcze i przeciwpienne.

SPOSÓB UŻYCIA

Wodny roztwór środka do kucia sporządza się przez dodanie do wody wodociągowej koncentratu Termokutu w temperaturze 20°C – 25°C przy równoczesnym intensywnym  mieszaniu. Roztwór Termokutu należy sporządzać na bieżąco. Środek do kucia nanosi  się natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym.

WŁASNOŚCI

 

PARAMETRY TERMOKUT
wygląd ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s nie wyższa niż 100
własności smarne, obciążenie zespawania, daN nie niższe niż 490
pH nie wyższe niż 10

WARUNKI BHP PODCZAS EKSPLOATACJI

Termokut nie zawiera w  swoim składzie substancji toksycznych. Z uwagi na wysoką alkaliczność koncentratu należy stosować rękawice ochronne podczas przygotowania roztworu.

PRZECHOWYWANIE

Termokut należy przechowywać w opakowaniach stalowych zamkniętych, chroniących  przed  dostępem  zanieczyszczeń  mechanicznych  w  temperaturze  powyżej 0°C. Nie wolno przechowywać Termokutu w naczyniach ocynkowanych. Dopuszcza się okres przechowywania tego produktu do 0,5 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu