Smarujemy ponad 50 lat

Infrastruktura i Technologie

Usługi laboratoryjne i serwisowe

Doświadczona kadra inżynierska

W zgodzie z naturą

Co Ty wiesz o smarowaniu?

WIEDZA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ

W ofercie

Produktów

Nowe produkty!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z działem Nowości!


 

Informujemy, że zakończył się okres walidacji SYNKON APX – polskiej cieczy syntetycznej do obróbki metali bez dodatków olejów, emulgatorów, związków boru i chloru.

Jest to nasza odpowiedź na chłodziwo globalnego producenta o nazwie FOLIA, która jak podaje firma Total to rewolucja w obróbce.

Opracowany i produkowany przez Naftochem, Synkon APX nie jest REWOLUCYJNY, ale w opiniach naszych zadowolonych Partnerów Biznesowych i Użytkowników końcowych jest REWELACYJNY.

Ponieważ uważamy, że w tak wrażliwych procesach jak precyzyjna obróbka metali rewolucja nie jest najlepszym rozwiązaniem. Naftochem razem ze swoimi Partnerami Technologicznymi poszedł drogą EWOLUCJI, a wspólna praca z Operatorami i Inżynierami z branży łożyskowej zaowocowała rozwiązaniem, które odpowiada na priorytetowe potrzeby przemysłu. Bezpiecznie, bardziej wydajnie, ekologicznie. 

Po 3 latach testowania i doskonalenia, zakończonych pełnym sukcesem, możemy zaproponować szerszej gamie odbiorców naszą REWELACJĘ w obróbce – SYNKON APX.

zadzwoń – testuj – oszczędzaj


 

PDP Naftochem Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku produktów naftowych od 1965 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie produkcji i stosowania u klientów specyfików naftowych, możemy oferować Państwu szeroką gamę produktów o uznanej renomie do następujących zastosowań:

  • ciecze do obróbki skrawaniem
  • środki do obróbki plastycznej
  • smary plastyczne
  • oleje hartownicze
  • oleje i smary przeciwkorozyjne
  • oleje technologiczne
  • oleje smarowe
  • środki do mycia i konserwacji

Opracowywane i wdrażane przez PDP Naftochem Sp. z o.o. technologie produkcji środków smarowych są dostosowywane do wymogów norm Unii Europejskiej i uwzględniają przepisy dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specyficzne wymagania naszych Klientów.

Wszystkie działania i zamierzenia PDP Naftochem Sp. z o.o. są ukierunkowane tak, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klienta, a znak firmowy “Naftochem” był zawsze symbolem i gwarancją najwyższej jakości.

50 lat

OFERTA

Naftochem, siedziba

NAFTOCHEM Sp. z o.o.
31-429 Kraków
ul. Łukasiewicza 1

NIP: 675-12-89-317
REGON: 356684132
BDO: 000014695

tel./fax 12 421 49 42
sekretariat@naftochem.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1.     Administratorem  Twoich  danych  osobowych  przekazanych  w  formularzu  kontaktowym jest Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne NAFTOCHEM Sp. z o.o. z  siedzibą  w  Krakowie   przy ul. Łukasiewicza 1, zwane  dalej:  „Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: rodo@naftochem.pl.

2.     Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wysłanie przez Ciebie wypełnionego formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w nich zawartych, w sposób niezbędny do realizacji zgłoszenia.

 3.    Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed kontaktem z Tobą.

4.     Podanie  danych  osobowych  nie  jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że kontakt zwrotny będzie niemożliwy.

5.     Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 1 roku od dnia kontaktu, zgłoszenia żądania o usunięcie Twoich danych osobowych lub zawarcia Umowy i/lub Zamówienia.

6.     Administrator przekaże Twoje dane osobowe o ile:

- dojdzie do zawarcia Umowy i/lub Zamówienia i będzie to konieczne do ich realizacji,

- po otrzymania stosownych upoważnień od Ciebie,

- będzie to zgodne z Przepisami Prawa.

7.     Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.     Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO

9.     W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10.   W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.   W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,   w  szczególności  do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

You have Successfully Subscribed!