Smarujemy ponad 50 lat

Infrastruktura i Technologie

Usługi laboratoryjne i serwisowe

Doświadczona kadra inżynierska

W zgodzie z naturą

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności (i przetwarzanie danych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich  danych  osobowych  przekazanych  w  formularzu  kontaktowym jest Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne NAFTOCHEM Sp. z o.o. z  siedzibą  w  Krakowie   przy ul. Łukasiewicza 1, zwane  dalej:  „Administratorem”.
  Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: rodo@naftochem.pl.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wysłanie przez Ciebie wypełnionego formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w nich zawartych, w sposób niezbędny do realizacji zgłoszenia.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed kontaktem z Tobą.
 3. Podanie danych  osobowych  nie  jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że kontakt zwrotny będzie niemożliwy.
 4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 1 roku od dnia kontaktu, zgłoszenia żądania o usunięcie Twoich danych osobowych lub zawarcia Umowy i/lub Zamówienia.
 5. Administrator przekaże Twoje dane osobowe o ile:
  – dojdzie do zawarcia Umowy i/lub Zamówienia i będzie to konieczne do ich realizacji,
  – po otrzymania stosownych upoważnień od Ciebie,
  – będzie to zgodne z Przepisami Prawa.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO
 3. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,   w  szczególności  do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

OFERTA

Naftochem, siedziba

NAFTOCHEM Sp. z o.o.
31-429 Kraków
ul. Łukasiewicza 1

NIP: 675-12-89-317
REGON: 356684132
BDO: 000014695

tel./fax 12 421 49 42
sekretariat@naftochem.pl