Smar

SMAR CSW

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Smary CSW-1 i CSW-2
stosuje się do smarowania łożysk tocznych klatek walcowniczych i urządzeń pomocniczych w centralnym systemie smarowania przy  temperaturze pracy nie wyższej niż 60°C.

Smar CSW-1 stosuje się przy dłuższych i węższych przewodach doprowadzających smar,natomiast smar CSW-2 przy krótszych i szerszych przewodach doprowadzających smar.

SKŁAD OGÓLNY
Smary CSW
otrzymywane są przez zagęszczenie głębokorafinowanego oleju mineralnego mydłami kwasów tłuszczowych. Zawierają dodatek poprawiający  własności smarne.

WŁASNOŚCI 

PARAMETRY CSW-1
CSW-2
penetracja w  temp. 25°C po ugniataniu 290-325 250-285
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż 85 85
badanie działania korodującego na Fe,100°C/3h wytrzymuje wytrzymuje
zawartość substancji rysujących nie zawiera nie zawiera
zawartość wody, %, nie więcej niż 0,05 0,05<

PRZECHOWYWANIE
Smary CSW
należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych chroniących przed dostępem zanieczyszczeń, w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Dopuszcza się przechowywanie smarów do 2 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu