Środek do obróbki plastycznej

POLGRIND 1A

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Olej  Polgrind 1A  przeznaczony jest  do szybkościowego szlifowania stali szybkotnących i narzędziowych przy szybkościach  40 – 65 m/s.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Chłodziwo olejowe Polgrind 1A
produkowane jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych zawierających dodatki polepszające własności smarne, przeciwkoro­zyjne, przeciwutleniające oraz przeciwpienne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY POLGRIND 1A
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 41,4 – 50,6
temp. zapłonu, °C, nie niższa niż 180
temp. krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10
badanie własności smarnych w aparacie czterokulowym, obciążenie zespawania, Pz, daN, nie niższe niż 309
badanie działania korodującego w temp.
100°C/3h na płytkach
– stalowych
– miedzianych
 

wytrzymuje
wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE
Olej Polgrind 1A
należy przechowywać w  opakowaniach  stalowych  lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się przechowywanie oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu