Olej smarowy

OLEJE PRZEKŁADNIOWE TRANSGEAR SP

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Oleje  do  przekładni  Transgear SP  stosuje   się  w   przekładniach   przemysłowych, w których jest wymagane użycie oleju o wysokiej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie, dobrej stabilności termooksydacyjnej przy stosowaniu w wyższych tempe­raturach i dobrych własnościach przeciwkorozyjnych oraz deemulgujących.
Oleje Transgear SP  można  stosować  w temperaturze do 120°C.

Produkowane są w siedmiu  klasach lepkości:
-Transgear SP – 68
-Transgear SP – 100
-Transgear SP – 150
-Transgear SP – 320
-Transgear SP – 460
-Transgear SP – 680

SKŁAD  OGÓLNY

Oleje Transgear SP do przekładni przemysłowych produkowane są na bazie wy­sokorafinownych olejów  naftowych. Zawierają pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności smarne i przeciwkorozyjne, podwyższające odporność na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciwpiennym i deemulgującym.

WŁASNOŚCI

Własności produkowanych przez nas olejów przekładniowych:

PARAMETRY TRANSGEAR  SP 68
TRANSGEAR SP 100 TRANSGEAR SP 150 TRANSGEAR SP 220
TRANSGEAR SP 320
TRANSGEAR SP 460
lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s 61-75 90-110 135-165 198-242 288-352 414 – 506
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 95 95 90 90 90 90
temperatura płynięcia,
°C, nie wyższa niż
-27 -21 -21 -18 -12 -9
temperatura zapłonu,
°C, nie niższa niż
200 220 220 220 220 230
własności smarne, obciążenie zespawania,daN, nie niższe niż 40 40 40 45 45 45
zawartość wody,%, nie wyższa niż 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
badanie działania korodującego na pł. Cu w temp. 120°C/3h, stopień korozji, nie wyższy niż 2 2 2 2 2 2
odporność na pienienie skłonność do pienienia objętość piany po 5 min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp.,  25°C/95 °C/25 °C po próbie w 95 °C, nie wyższa niż 50/50/50 50/50/50 50/50/50 50/50/50 50/50/50 50/50/50
trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp.25°C/95 °C /25 °C po próbie w 95°C nie wyższa niż 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0
PRZECHOWYWANIE
Oleje przekładniowe TRANSGEAR SP należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych  zabezpieczających  produkt przed  dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania olejów do 2 lat.

 

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu