Olej smarowy

OLEJE HYDRAULICZNE L-HV

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Oleje hydrauliczne klasy L-HV przeznaczone  są do stosowania w układach napędu i sterowania  hydraulicznego,  szczególnie  w  urządzeniach  ruchowych,  maszynach budowlanych, w urządzeniach  jednostek pływających i innych, pracujących  w  warun­kach dużych różnic temperatur.

SKŁAD OGÓLNY

Oleje hydrauliczne L-HV produkowane są   w oparciu  o wysokiej jakości, głębokora­finowane mineralne  bazy  olejowe, wzbogacone pakietem  dodatków  uszlachetniających.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY L-HV  15 L-HV  22 L-HV  32 L-HV  46 L-HV  68 L-AN  100 L-AN  120
lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C,mm2/s 13,5-16,5 19,8-24,2 28,8-35,2 41,4-50,6 61,2-74,8 90-110 135-165
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 140 140 140 140 140 120 120
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -39 -36 -30 -27 -24 -21 -18
temperatura zapłonu,°C,nie niższa niż 140 160 180 190 190 200 200
zawartość wody, %, nie wyżej niż 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
własności demulgujące: czas  rozdziału  emulsji  z  wodą w  temperaturze, °C, do uzyskania:
40-43 ml
oleju 37-40ml wody
0-3ml emulsji,
min.,nie dłuższy  niż
? ? ? ? ? ? ?
działanie  korodujące  na  płytce z  miedzi  w  temp. 120°C /3h, stopień korozji nie wyższy niż 1 1 1 1 1 1 1

PRZECHOWYWANIE

Oleje hydrauliczne L-HV należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalo­wych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu