Olej smarowy

OLEJE HYDRAULICZNE L-HM

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Oleje hydrauliczne klasy L-HM przeznaczone są do stosowania jako ciecze robocze w trudnych warunkach eksploatacyjnych szczególnie, gdy wymagana jest bardzo do­bra stabilność termiczna oleju oraz jego wysoka odporność na utlenianie. Produkowane są w ośmiu klasach lepkości :L-HM 10,  L-HM 15,  L-HM 22,  L-HM 32, L-HM 46, L-HM 68, L-HM 100, L-HM 150.

SKŁAD OGÓLNY

Oleje hydrauliczne klasy L-HM produkowane są w oparciu o wysokiej jakości, głębokorafinowane mineralne bazy olejowe, wzbogacone pakietem dodatków uszla­chetniających.

PRZECHOWYWANIE

Oleje hydrauliczne klasy L-HM należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed  dostępem wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania olejów do 2 lat.

WŁASNOŚCI

PRZECHOWYWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HM
należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania olejów do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu