Olej antyadhezyjny do asfaltu

OLEJ SEPERACYJNY DO ASFALTU R

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Olej separacyjny do asfaltu R jest koncentratem do sporządzania emulsji, wyprodukowanym
na bazie specjalnych baz olejowych oraz najwyższej jakości dodatków uszlachetniających.
Odpowiednio dopracowany skład pozwala na sporządzenie emulsji o wysokim poziomie
biodegradowalności a przez to przyjaznej dla środowiska.

Zakres temperatur pracy: 5 ÷ 35 °C

 

ZASTOSOWANIE

Olej separacyjny do asfaltu R przeznaczony jest do sporządzania emulsji, używanej w celu
eliminacji zjawiska przywierania masy asfaltowej do powierzchni metalowych maszyn
drogowych, samochodów transportujących asfalt oraz infrastruktury produkcyjnej. Zalecane
stężenie emulsji 10 – 20%.

 

SPOSÓB STOSOWANIA

Olej separacyjny do asfaltu R należy przygotować poprzez wymieszanie koncentratu z wodą,
tak aby otrzymać pożądane stężenie. Zaleca się wlewanie koncentratu (nie zaleca się wlewania
wody do koncentratu) do osiągnięcia odpowiedniego stężenia. Emulsje z zakresu 10 do 20 %
Oleju separacyjnego do asfaltu R można bezpiecznie stosować do temperatury +5 °C.
W temperaturze +2 °C emulsje ulegają zagęszczeniu i obserwuje się brak płynięcia.
W temperaturze 0 °C osiągają temperaturę krzepnięcia. Tak przygotowany roztwór nanosić
natryskowo, pędzlem lub wałkiem.

 

ZALETY

✓ bardzo dobre właściwości antyadhezyjne
✓ nie powoduje przywierania masy asfaltowej do powierzchni
✓ dobra zmywalność emulsji roboczej

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Olej separacyjny do asfaltu R*
Wygląd, barwa jednorodna, klarowna
ciecz, barwy żółtej
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C, mm2/s 44,2
Temperatura zapłonu, °C 148
Temperatura płynięcia, °C -15
Właściwości emulsji 10 i 20%
Stabilność 10% emulsji sporządzonej na wodzie o
twardości 15ºN po 48 h
wytrzymuje
Temperatura płynięcia, °C 2
Temperatura krzepnięcia, °C 0

*wartości typowe

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Olej separacyjny do asfaltu R należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych
lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni
słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania:
0÷35°C. Dopuszcza się okres przechowywania produktu Olej separacyjny do asfaltu R do 0,5
roku.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

 

KARTA PRODUKTU