Olej antyadhezyjny do asfaltu

OLEJ SEPERACYJNY DO ASFALTU R

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Olej separacyjny do asfaltu R
przeznaczony jest do  sporządzania emulsji, używanej w celu  eliminacji  zjawiska  przywierania masy asfaltowej do powierzchni metalowych maszyn drogowych i samochodów transportujących asfalt. Zalecane stężenie emulsji 10-15%.

SKŁAD OGÓLNY
W skład oleju separacyjnego do asfaltu R  wchodzi olej mineralny, olej roślinny, ze­staw emulgatorów zabezpieczających  trwałość  emulsji oraz dodatki  antyadhezyjne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ SEPERACYJNY DO ASFALTU R
wygląd w temperaturze 20 +/-5°C jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w  temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż 50
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 140
temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż -10
stabilność 10% emulsji sporządzonej na wodzie o twardości 15°N po 48 h  wytrzymuje
PRZECHOWYWANIE
Olej separacyjny do asfaltu R należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach stalowych  lub  polietylenowych  zabezpieczających  produkt  przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych w temperaturze od -10°C do 40°C.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 1 roku.

 

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu