Olej hartowniczy

OLEJ HARTOWNICZY SZYBKI HARTENOL 70S

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Olej Hartenol 70S
stosuje się do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje geometryczne. Charakteryzuje się zwiększoną szybkością chłodzenia.
Zalecana temperatura pracy oleju Hartenol 70 S wynosi 80°C.

SKŁAD OGÓLNY
Olej Hartenol 70S zawiera głębokorafinowane oleje mineralne oraz dodatki przeciwu­tleniające, powierzchniowo-czynne, zwiększające szybkość chłodzenia, przeciwdziała­jące powstawaniu osadów na powierzchni hartowanych elementów.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY HARTENOL 70S
lepkość kinematycznaw temp.40°C, mm2/s 19,8-24,2
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 95
temperatura zapłonu, tygiel otwarty, °C, nie niższa niż 200
temperatura zapłonu, tygiel zamknięty,°C, nie niższa niż 180
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -15
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niz 0,05
pozostałość po koksowaniu,%, nie wyższa niż 0,1
badanie własności termokinetycznych, temperatura kąpieli 80°C:
– temp.max.szybkości chłodzenia
– max.szybkość chłodzenia, °C/s, nie niższa niż
600°C +/- 25
95

PRZECHOWYWANIE 

Hartenol 70S należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń  mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju  Hartenol 70S do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu