Olej technologiczny

OLEJ DO POMP PRÓŻNIOWYCH P-I

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Olej  do  pomp  próżniowych P-I  stosuje  się  do  napełnienia  obrotowych   pomp próżniowych. Technologia produkcji i własności oleju są uzgodnione ze specjalistami z Zakładu Techniki Próżniowej TERPO w Koszalinie. Jest on zalecany do stosowania w obrotowych pompach próżniowych produkowanych przez ten zakład, jak również w innych pompach tego samego typu.

SKŁAD OGÓLNY
Olej  do  pomp  próżniowych P-I jest otrzymany z wysokiej jakości oleju mineralnego w procesie destylacji w warunkach wysokiej próżni. Jest pozbawiony frakcji lotnych, co  ogranicza  prężność  pary nasyconej do  wielkości odpowiadającej wymaganiom obrotowych pomp próżniowych. Jakość naszego oleju jest porównywalna z jakością olejów zagranicznych tego typu.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ DO POMP PRÓŻNIOWYCH P-I
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 90,0- 110,0
lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s 10,0 – 13,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 260
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10
pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż 0,1
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niż 0,02
ciśnienie parcjalne w temperaturze 80°C, hPa 3,5*10-3

PRZECHOWYWANIE
Olej do pomp próżniowych P-I należy  przechowywać  w  opakowaniach  stalowych lub polietylenowych zabezpieczających  produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu