Ciecz obróbkowa olejowa

LUBRIKOL ® CL (-10 i -22)

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE

Lubrikol CL stosuje się  przy  obróbce  stali  wysokostopowych  w  zakresie  średnich prędkości skrawania, w  szczególności  przy  szlifowaniu  kształtowym, frezowaniu obwiedniowym kół zębatych, rolowaniu, rozwiercaniu  i wiórkowaniu. Można go stosować do obróbki stopów metali  nieżelaznych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Lubrikol CL jest olejem nieemulgującym, w skład  którego wchodzą głębokorafinowa­ne oleje naftowe, dodatki poprawiające własności smarne, przeciwmgielne oraz odpor­ność  na  pienienie. Lubrikol Cl  charakteryzuje  się wysokim stopniem  oczysz­czenia bazy  olejowej,  wydatnie   zmniejszoną   skłonnością  do  wydzielania   mgły  olejowej, niższym zu­życiem i lepszymi własnościami obróbkowymi.

Rozróżnia się dwa rodzaje oleju Lubrikol:
Lubrikol CL-10
Lubrikol CL-22

WŁASNOŚCI

PARAMETRY LUBRIKOL CL-10
LUBRIKOL CL-22
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 9,0-11,0 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 120 140
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -15 -15
zawartość wody, %, nie wyższa niż 0,05 0,05
liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż 15 15

PRZECHOWYWANIE

Lubrikol CL należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed  dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

Dział Sprzedaży, Marketingu i Aplikacji: tel. 12 421 59 08, 664 099 075
Przyjmowanie zamówień: tel. 12 421 59 08, fax: 12 421 49 42
Fakturowanie: tel. 12 421 49 42

Dział Głównego Technologa: tel. 12 632 51 11, 12 628 27 24
Laboratorium: tel. 12 632 51 11

Karta produktu