Środek do obróbki plastycznej

HONOSOL

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Honosol stosowany jest do dogładzania metali i honowania elementów ze stali, żeliwa i metali nieżelaznych. Zalecany jest do obróbki detali precyzyjnych. Honosol posiada własność dobrej zwilżalności powierzchni metalowych. Stosowanie oleju Honosol pozwala na uzyskanie gładkości dogładzanych powierzchni w klasie chropowatości 10-12. W zależności od lepkości kinematycznej w temp. 20°C rozróżnia się 3 rodzaje oleju: Honosol D, Honosol C, Honosol B.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Olej Honosol zawiera niskolepki, głębokorafinowany olej mineralny, dodatki przeciw­korozyjne, przeciwutleniające, polepszające własności smarne oraz odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI

Honosol powinien  być w temp. 20°C jednorodną, klarowną  cieczą barwy  słomkowej.

PARAMETRY HONOSOL D
HONOSOL C HONOSOL B
lepkość kinematyczna w temp.20°C, mm2/s, nie wyższa niż 4,5 7,5 7,5
temperatura zapłonu,°C, nie niższa niż 100 100 100
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -5 -5 -5
liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż 12 12 12
badanie działania korodującego w temp. 80°C/5h na płytkach ze stali i miedzi wytrzymuje wytrzymuje wytrzymuje
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, powyżej 147 147 147

PRZECHOWYWANIE

Honosol  należy  przechowywać  w   opakowaniach  stalowych  lub   polietylenowych

zabezpieczających produkt przed  dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.

Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu