Ciecz obróbkowa olejowa

FEROKOL ® SM

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Ferokol  SM  przeznaczony  jest  do  obróbki  na  automatach  tokarskich  stali  nisko i  średniowęglowych  oraz  do  przeciągania  i  gwintowania  metali  nieżelaznych i  ich stopów.

SKŁAD OGÓLNY

Ferokol SM jest olejem nieemulgującym, w skład którego  wchodzą  głębokorafinowane  oleje  mineralne,  dodatki  smarne  typu tłuszczowego, dodatki  przeciwutleniające i poprawiające odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY FEROKOL SM
lepkość kinematyczna w temp.  40°C, mm2/s:
– w temp. 40°
– w temp. 50°
19,8-24,2
12-15
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
badanie działania korodujacego w temperaturze 100°C/3 godz. na płytkach ze stali i miedzi wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE

Ferokol SM należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu