Środek do obróbki plastycznej

FEROKOL EPS-220

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Olej  Ferokol EPS-220  przeznaczony jest do obróbki plastycznej stali, szczególnie do tłoczenia blach w przemyśle samochodowym.
Oleju Ferokol EPS-220 nie zaleca się stosować do obróbki metali kolorowych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Olej  Ferokol EPS-220  produkowany   jest na bazie  głębokorafinowanych olejów  mineralnych. Zawiera  dodatki  polepszające  własności smarne i przeciwzużyciowe. Olej nie zawiera związków chloru.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY FEROKOL EPS-220
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie niższa niż  198,0-242,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 180
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż 785
badanie działania korodującego na płytkach
ze stali   w temp. 100°C w ciągu  3h
wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE

Olej Ferokol EPS 220  należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych  zabezpieczających  produkt  przed  dostępem  wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu