Ciecz obróbkowa emulsyjna

EMULKOL ® WO

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Emulkol WO stosuje się w postaci emulsji wodnej, jako ciecz chłodząco – smarującą w procesach obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali kolorowych. Polecany jest szczególnie do obróbki stali trudnoskrawalnych.
W  zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się emulsje o następujących stężeniach:

szlifowanie 2%
toczenie 4-5%
frezowanie 5-8%
wiercenie otworów 8-10%
gwintowanie 8-10%
rozwiercanie 8-10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Emulkol WO jest  koncentratem chłodziwa  wysokoolejowego. Zawiera olej mineralny głębokorafinowany, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki smarne, biobójcze.
Nie zawie­ra azotynów, PCB, PCT ani innych nośników chloru, związków siarki i fosforu. Charakteryzuje się dobrymi własnościami smarnymi  i  trwałością w czasie  eksplo­atacji.

Emulkol WO zawiera ok. 65% oleju mineralnego.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY EMULKOL ? WO
wygląd jednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp.  40°C, mm2/s, nie wyższa niż  250
 własności 2% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa
mleczna
9,0 – 9,5
H0

PRZECHOWYWANIE
Olej  emulgujący  Emulkol WO  należy  przechowywać  w  szczelnych  i  zamkniętych opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostę­pem  wilgoci i zanieczyszczeń  mechanicznych.
Graniczne temperatury przechowywania wynoszą -5°C do 40°C, a okres przechowywania nie powinien przekroczyć 0,5 roku.

SPORZĄDZANIE EMULSJI
Emulsję sporządza się przez  dodanie  koncentratu  oleju Emulkol WO małymi porcja­mi do wody o temperaturze 20°C – 25°C przy równoczesnym intensywnym mieszaniu.
Szczególnie zaleca się sporządzanie emulsji za  pomocą urządzeń inżek­torowych, gwarantujących dokładne zemulgowanie koncentratu.

EKSPLOATACJA EMULSJI
Długotrwałe i właściwe użytkowanie emulsji można uzyskać stosując następujące za­lecenia:
-mycie i odkażanie układu emulsyjnego przed wprowadzeniem nowej emulsji;
-stosowanie wody o twardości poniżej 15°N i pH powyżej 6;
-kontrolę stężenia emulsji za pomocą refraktometru;
-utrzymywanie emulsji w stanie czystości i nie wprowadzenie żadnych zanieczyszczeń, które powodują skażenie emulsji i silny rozwój bakterii;
-ewentualne  przecieki olejów z  układu  smarującego, które sprzyjają  rozwojowi  bakterii, należy zbierać z powierzchni chłodziwa.

W  przypadku  dłuższego  postoju  obrabiarki zaleca  się  okresowe  natlenianie emulsji np. przez włączenie na kilka minut samego układu zasilania chłodziwa.
Szczegółową  instrukcję stosowania chłodziw emulsyjnych dostarczamy na żądanie.

UTYLIZACJA ZUŻYTEJ EMULSJI
Odpowiednie są  wszystkie  powszechnie  stosowane  metody. Preferuje się metodę ultrafiltracji i koagulacji sedymentacyjnej. Zużyte  emulsje  są  utylizowane  między  innymi  przez firmę AQUA S.A. w  Bielsku -Białej, ul.Bestwińska 63, tel.33 815-72-41 wew. 426

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu