Środek do ochrony przed korozją olejowy

ANTYKOL M-100

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Olej ochronny Antykol M-100
stosuje się do czasowej ochrony przed korozją zewnętrznych powierzchni metalowych maszyn i urządzeń, przyrządów pomiarowych oraz innych, z wyjątkiem  silników spalinowych i łożysk tocznych.
Czas działania ochronnego Antykolu M-100 wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny Antykol M-100
produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne i  przeciwutleniające.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ OCHRONNY ANTYKOL M-100
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 90,0 – 110,0
lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s 50,0 – 65,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 190
temperatura płynięcia, °C, nie niższa niż -15
własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych 48
własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych brak korozji
badanie w komorze klimatycznej
/stały klimat bez roszenia płytek/
wytrzymuje, godzin
192
badanie w komorze aerozolowej
z roszeniem płytek, wytrzymuje, godzin
120

PRZECHOWYWANIE
Olej ochronny Antykol M-100
należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju Antykol M-100 do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu