Smar

AKORIN N

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Smar ochronny Akorin N
przeznaczony jest do ochrony czasowej przed korozją atmosferyczną wyrobów metalowych, maszyn i urządzeń, w  tym również łożysk tocznych, w czasie składowania i transportu w normalnych i trudnych warunkach klimatycznych, szczególnie w atmosferze przemysłowej, klimacie morskim oraz klimacie tropikalnym.

Smar Akorin N może być stosowany do konserwacji podzespołów maszyn rolniczych takich jak:

– przekładnie zębate otwarte

– przekładnie łańcuchowe, z łańcuchami ogniowymi i drabinkowymi

– przeguby, śruby regulacyjne, wielowypusty, wrzeciona   itp.
Czas  ochrony  przed  korozją  wynosi  minimum  1  rok. Po  tym  okresie  sprawdzić i ewentualnie uzupełnić ubytki powłoki ochronnej.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Akorin N
produkowany jest na bazie głębokorafinowego oleju naftowego i zagęszczacza węglowodorowego. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniajace, polepszające przyczepność do powierzchni metalowych oraz bakteriobójcze i grzybobójcze.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania smarem Akorin N powinna być oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych takich jak kurz, opiłki, błoto, rdza oraz ze smarów, resztek soli i wilgoci. Smar Akorin N jest przystosowany do nanoszenia na   powierzchnie   metalowe   na   zimno   przez   smarowanie   w   stanie  stopionym w temperaturze od 70°C do 100°C metodą zanurzeniową lub pędzlem.

WŁASNOŚCI
Produkowane są trzy rodzaje smarów ochronnych Akorin N.

– Akorin N – 1

– Akorin N – 2

– Akorin N – 3

różniące  się konsystencją i temperaturą kroplenia. Smary ochronne Akorin N powinny być barwy brązowej do ciemnobrązowej o plastycznej, lekko ciągliwej teksturze.

PARAMETRY AKORIN N-3
 AKORIN N-2
AKORIN N-1
klasa NLGI 3 2 1
penetracja w temp. 25°C bez ugniatania 180-250 250-300 300-380
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż 60 55 50
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24h brak korozji brak korozji brak korozji
badanie własności ochronnych w roztworze 3 % NaCl w temp. 20 /- 2°C, stopień skorodowania  po 15 cyklach
0
po 12 cyklach
0
po 10 cyklach
0
stopień skorodowania płytek ze stali w atmosferze SO2 w temp. 35  bez zmian  bez zmian  bez zmian

PRZECHOWYWANIE
Smary ochronne Akorin N
należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dopuszcza się okres przechowywania smarów  Akorin N do 5 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu