Ciecz obróbkowa syntetyczna

SYNKON ® PGA

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE

Synkon PGA stosuje się w postaci wodnych roztworów o stężeniu 2-10% jako ciecz  smarująco – chłodzącą   przy  obróbce  skrawaniem  stali, żeliwa, metali  nieżelaznych i ich stopów.Synkon PGA posiada bardzo dobre własności obróbkowe, zapewniające uzyskiwanie wysokich klas chropowatości powierzchni przy szlifowaniu, dogładzaniu i toczeniu. Zaleca się sporządzać roztwory na wodzie o twardości do 15°N.

SKŁAD OGÓLNY

Synkon PGA jest kompozycją środków smarowych, przeciwkorozyjnych, inhibitorów    korozji, dodatków przeciwpiennych, wody i biocydu.
Synkon PGA nie zawiera glikolu monoetylowego, amin drugorzędowych oraz związków boru.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY SYNKON PGA
wygląd  w 20°C jednorodna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp.  40°C, mm2/s, nie wyższa niż 150
własności 2% roztworu na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta
bezbarwna, przezroczysta ciecz
9,0 – 9,5
H0

PRZECHOWYWANIE

Synkon PGA należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych w temperaturze powyżej -30°C
Dopuszcza się okres przechowywania do 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu