Ciecz obróbkowa syntetyczna

SYNKON ® PGA

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa syntetyczna

INFORMACJA O PRODUKCIE
Synkon PGA jest syntetycznym koncentratem cieczy obróbkowej, zawierającym specjalną formułę inhibitorów korozji oraz dodatki poprawiające własności smarne i przeciwpienne. Chłodziwo sporządzone na bazie Synkon PGA charakteryzuje się wyjątkową trwałością
w czasie eksploatacji, bardzo dobrymi własnościami smarnymi i chłodzącymi.

Synkon PGA nie zawiera olejów, azotanów, azotynów, dodatków chlorowych, związków boru ani pierwszo i drugorzędowych amin.

Współczynnik refraktometryczny wynosi: 1,3

Zakres temperatur pracy: +5 ÷ 60°C

Normy, aprobaty: ISO 6743/7 L-MAH

ZASTOSOWANIE
Synkon PGA w postaci wodnego roztworu stosuje się jako ciecz chłodząco – smarującą w procesach szlifowania. Synkon PGA posiada bardzo dobre własności obróbkowe, zapewniające uzyskiwanie wysokich klas chropowatości powierzchni przy szlifowaniu,
dogładzaniu i toczeniu. Produkt chroni antykorozyjnie od stężenia 2%. Po zmieszaniu z wodą tworzy transparentny, stabilny roztwór z niską skłonnością do pienienia. Chłodziwo charakteryzuje się bardzo dobrą zwilżalnością oraz jest łatwo zmywalne. Zalecane stężenie wynosi od 2 do 10%. Do sporządzania roztworów zaleca się stosowanie wody wodociągowej o twardości nie większej niż 15ºN.

OBRABIANE MATERIAŁY

stal stal nierdzewna żeliwo węglik spiekany  miedź aluminium
+++ +++ +++ + + +

ZALETY
✓ doskonała zwilżalność
✓ brak skłonności do wytwarzania piany
✓ ochrona antykorozyjna od 2%
✓ bardzo dobre właściwości obróbkowe
✓ wyjątkowa trwałość w trakcie eksploatacji

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Synkon PGA*
Wygląd, barwa przeźroczysta klarowana ciecz barwy jasnożółtej
Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s <150
Własności 2% roztworu Synkon PGA na wodzie o twardości 15°N
Wygląd Transparentna, bezbarwna ciecz
Stabilność wytrzymuje
pH 9,0-9,5
Własności przeciwkorozyjne metodą Herberta, ocena liczbowa H0

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE

Synkon PGA należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Graniczne temperatury przechowywania wynoszą od 5ºC do 40ºC, a okres magazynowania nie powinien przekraczać 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu