Ciecz obróbkowa syntetyczna

SYNKON ® HB

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa syntetyczna

INFORMACJA O PRODUKCIE

Synkon HB jest syntetycznym koncentratem cieczy obróbkowej, zawierającym specjalną formułę inhibitorów korozji oraz dodatki poprawiające własności smarne. Dzięki specjalnie dobranym dodatkom Synkon HB nie powoduje uczuleń i podrażnień.

Współczynnik refraktometryczny wynosi: 1,6

Zakres temperatur pracy: +5 ÷ 60°C

Normy, aprobaty: ISO 6743/7 L-MAH

ZASTOSOWANIE

Synkon HB w postaci wodnego roztworu stosuje się jako ciecz chłodząco – smarującą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów w procesach, w których głównym zadaniem cieczy jest chłodzenie. Produkt chroni antykorozyjnie od stężenia 3%. Po zmieszaniu z wodą tworzy transparentny, stabilny roztwór z niską skłonnością do pienienia. Chłodziwo charakteryzuje się bardzo dobrą zwilżalnością oraz jest łatwo zmywalne. Zalecane stężenie wynosi od 2 do 10%. Synkon HB może pracować na zróżnicowanym parku maszynowym zarówno w najnowocześniejszych obrabiarkach CNC jak również na urządzeniach starszego typu.

Zalecane stężenia cieczy obróbkowej w zależności od rodzaju obróbki wynosi:

✓  Normalna obróbka wiórowa 3-6%
✓  Szlifowanie 2-4%

Do sporządzania roztworów zaleca się stosowanie wody wodociągowej o twardości nie większej niż 20°N.

OBRABIANE MATERIAŁY

stal stal nierdzewna żeliwo węglik spiekany  miedź aluminium
+++ +++ +++ + +

ZALETY
✓ długotrwała bezproblemowa praca na zróżnicowanym parku maszynowym
✓ doskonała zwilżalność
✓ ochrona antykorozyjna od 3%
✓ nie powoduje podrażnień i uczuleń

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Synkon HB*
Wygląd, barwa przeźroczysta klarowana ciecz barwy jasnożółtej
Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s <10
Własności 5% roztworu Synkon HB na wodzie o twardości 15°N
Wygląd Ciecz barwy lekko mlecznej
Stabilność Wytrzymuje
pH 8,5-9,5
Własności przeciwkorozyjne metodą Herberta, ocena liczbowa H0

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE

Synkon HB należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Graniczne temperatury przechowywania wynoszą od 5ºC do 30ºC, a okres magazynowania nie powinien przekraczać 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu