Ciecz obróbkowa syntetyczna

SYNKON ® HB

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE

Synkon HB w postaci wodnego roztworu stosuje się jako ciecz chłodząco- smarującą  przy obróbce  skrawaniem  stali, żeliwa, metali  nieżelaznych i ich stopów  w procesach, w których głównym zadaniem cieczy jest chłodzenie. Zalecane stężenie cieczy obróbkowej w zależności od rodzaju obróbki wynosi:

normalna obróbka wiórowa 3-6%
szlifowanie 2-4%

Do sporządzania  roztworów  zaleca  się  stosowanie  wody wodociągowej o twardości   nie większej niż 15°N

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Synkon HB jest syntetycznym chłodziwem wodorozcieńczalnym, w skład którego wchodzą środki smarujące, woda oraz  bezazotynowe inhibitory korozji. Synkon HB nie powoduje uczuleń i nie wykazuje niepożądanego działania w stosunku do obrabiarek.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY SYNKON HB
wygląd w temp. 20°( +/-5°C) jednorodna ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp.  40°C, mm2/s, nie wyższa niż 8
własności 5% roztworu na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– pH
– korozja metoda Herberta
ciecz barwy lekko mlecznej
8,5 – 9,5
H0

PRZECHOWYWANIE

Synkon HB należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, zabezpieczających przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych w temp. od 5°C do 30°C. Przechłodzenie produktu nie powoduje zmiany jego własności użytkowych. Przed bezpośrednim zastosowaniem koncentratu należy go doprowadzić do tempera­tury 20°( +/-5°C)  przez powolne ogrzewanie.
Okres przechowywania nie powinien przekra­czać 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu