Ciecz obróbkowa syntetyczna

SYNKON APX

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa syntetyczna

INFORMACJA O PRODUKCIE
Synkon PGA jest syntetycznym koncentratem cieczy obróbkowej, zawierającym specjalną formułę inhibitorów korozji oraz dodatki poprawiające własności smarne i przeciwpienne. Chłodziwo sporządzone na bazie Synkon APX charakteryzuje się wyjątkową trwałością
w czasie eksploatacji, bardzo dobrymi własnościami smarnymi i chłodzącymi.

Synkon APX nie zawiera olejów, azotanów, azotynów, dodatków chlorowych, związków boru ani pierwszo i drugorzędowych amin.

Współczynnik refraktometryczny wynosi: 2

Zakres temperatur pracy: +5 ÷ 60°C

Normy, aprobaty: ISO 6743/7 L-MAH

ZASTOSOWANIE
Synkon APX w postaci wodnego roztworu stosuje się jako ciecz chłodząco – smarującą w procesach szlifowania. Ze względu na dobre właściwości smarne może być stosowany także do obróbki skrawaniem. Produkt chroni antykorozyjnie od stężenia 3%. Po zmieszaniu z wodą tworzy transparentny, stabilny roztwór z niską skłonnością do pienienia. Chłodziwo charakteryzuje się bardzo dobrą zwilżalnością oraz jest łatwo zmywalne. Zalecane stężenie wynosi od 3 do 10%. Synkon APX nadaje się do sporządzania roztworów na wodzie wodociągowej o twardości nawet do 40ºN

Produkt doskonale sprawdza się przy szlifowaniu kulek stalowych w przemyśle łożyskowym.
Produkt jest neutralny wobec następujących stopów aluminium:

  • EN-AW 1050
  • EN-AW 2017A
  • EN-AW 5083
  • EN-AW 7075

OBRABIANE MATERIAŁY

stal stal nierdzewna żeliwo węglik spiekany  miedź aluminium
+++ +++ +++ +++ + +++

ZALETY
✓ doskonała zwilżalność
✓ brak skłonności do wytwarzania piany
✓ ochrona antykorozyjna od 3%
✓ doskonałe właściwości smarne – niski współczynnik tarcia 0,12 (2% roztwór)
✓ odporność na twardą wodę

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Synkon PGA*
Wygląd, barwa klarowana ciecz barwy koniakowej
Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s <90
Własności 3% roztworu Synkon APX na wodzie o twardości 15°N
Wygląd Transparentna do żółtej, opalizująca ciecz
Stabilność wytrzymuje
pH 8,9
Własności przeciwkorozyjne metodą Forda F0
Własności przeciwkorozyjne metodą Herberta, ocena liczbowa H0
Obciążenie zespawania, kG 160
Współczynnik tarcia (dla stężnia 2% w wodzie) 0,12

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE

Synkon APX należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Graniczne temperatury przechowywania wynoszą od 5ºC do 40ºC, a okres magazynowania nie powinien przekraczać 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu