Ciecz obróbkowa olejowa

SULFOFREZOL 1

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE

Olej Sulfofrezol 1 stosuje się do obróbki metali trudnoskrawalnych, w  szczególności konstrukcyjnej  i  żaroodpornej  przy  toczeniu,  wierceniu,  frezowaniu,  przeciąganiu, gwintowaniu, struganiu, dłutowaniu oraz przy obróbce  na automatach. Nie zaleca się stosować go do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

SKŁAD OGÓLNY

Olej Sulfofrezol 1 jest siarkowanym olejem, w  skład którego  wchodzi głębokorafinowany  olej  mineralny  oraz  dodatki  poprawiające własności  smarne, przeciwmgielne oraz przeciwpieniące.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY SULFOFREZOL 1
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10
zawartość wody, %, nie wyżej 0,05
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 145
badanie działania korodującego na Fe, 120°C/3h wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE

Olej Sulfofrezol 1 należy przechowywać  w  opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i  zanieczyszczeń  mechani­cznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu