Olej smarowy

OLEJE VELONAFT VG-5 I VG-10

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Oleje Velonaft VG-5 i VG-10 stosuje się do smarowania przelotowego i kąpielowegoszybkoobrotowych elementów maszyn włókienniczych, obrabiarek i innych precyzyj­nych elementów.
Olej Velonaft VG-5 jest zamiennikiem oleju Velol 9.
Olej Velonaft VG-10 jest zamiennikiem oleju Velol 19.

SKŁAD OGÓLNY

Oleje Velonaft VG-5 i VG-10 produkowane są na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych,  zawierających  pakiet dodatków uszlachetniających, poprawiających własności smarne, lepkościowo-temperaturowe oraz dodatki o działaniu przeciw­utleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY VELONAFT VG-5 VELONAFT VG-10
wygląd w temp. 20 °( +/-5°C) jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej  jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej 
– lepkość kinematyczna, mm2/s
– w temperaturze 20°C
– w temperaturze 40°C
 9 – 11
4,14 – 5,06
19 – 22
,0 – 11,0
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 85
badanie działania korodującego w temp., 100°C/3h
– na płytkach ze stali
– na płytkach z miedzi
wytrzymuje
wytrzymuje
wytrzymuje
wytrzymuje
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 120 130
temperatura krzepnięcia,°C,nie wyższa niż -20 -20
własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych brak korozji

PRZECHOWYWANIE

Oleje Velonaft należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed  dostępem  wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się przechowywanie olejów do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu