Olej smarowy

OLEJE PRZEKŁADNIOWE TRANSGEAR

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Oleje do przekładni zębatych Transgear przeznaczone są do stosowania w przekład­niach obrabiarek, turbin parowych i gazowych, maszyn walcowniczych, okrętowych oraz innych urządzeń, wymagających użycia olejów o zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie i dobrych własnościach przeciwkorozyjnych.

Oleje Transgear można stosować w temperaturze do 100°C.

SKŁAD  OGÓLNY

Oleje Transgear do zębatych przekładni przemysłowych produkowane są na bazie wysokorafinowanych olejów naftowych. Zawierają pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności smarne i przeciwkorozyjne, podwyższające odporność na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciwpiennym i deemulgującym.

WŁASNOŚCI

Własności produkowanych przez nas olejów przekładniowych:
– Transgear   68
– Transgear 100
– Transgear 150
– Transgear 220
– Transgear 320

PARAMETRY TRANSGEAR 68
TRANSGEAR 100 TRANSGEAR 150 TRANSGEAR 220
TRANSGEAR 320
lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s 61-75 90-110 135-165 198-242 288-352
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 90 90 90 90 90
temperatura płynięcia,
°C, nie wyższa niż
-27 -25 -21 -20 -12
temperatura zapłonu,
°C, nie niższa niż
200 220 220 220 220
własności smarne, obciążenie zespawania,daN, nie niższe niż 245 245 245 245 245
zawartość wody,%, nie wyższa niż 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
badanie działania korodującego na pł. Cu w temp. 120°C/3h, stopień korozji, nie wyższy niż 2 2 2 2 2
PRZECHOWYWANIE

Oleje przekładniowe Transgear  należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania olejów do 2 lat.

 

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu