Olej technologiczny

OLEJE ITERM 6Mb I ITERM 12

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Oleje Iterm 6Mb i Iterm 12
stosuje się jako olejowe nośniki ciepła w urządzeniach grzewczych w zakresie temperatur od -10°C do 280°C.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje Iterm 6Mb  i  Iterm 12
produkowane  są  na  bazie  wysokorafinowanego  oleju mineralnego. Zawierają  dodatki  dyspergująco-myjące  oraz poprawiające odporność  na pienienie.

WŁASNOŚCI

Oleje Iterm 6Mb  i  Iterm 12 powinny być w  temp. 20 +/- 5°C jednorodnymi, klarownymi cieczami barwy jasnobrązowej do brązowej.

PARAMETRY ITERM 6 MB
ITERM 12
gęstość w temp.20°C, g/cm3,nie niższa niż 0,840 0,840
lepkość w temp. 100°C, mm2/s 5,5 – 6,5 11,5 – 13,0
temp. zapłonu, °C, nie niższa niż 205 250
temp. krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10 -10
zawartość stałych ciał obcych, % nie zawiera nie zawiera
zawartość wody, % nie zawiera nie zawiera
pozostałość po koksowaniu, %, nie więcej niż 0,3 0,3
badanie działania korodującego na płytkach stalowych i miedzianych w temperaturze 100°C w czasie 3 h wytrzymuje wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE
Oleje Iterm 6Mb i Iterm 12
należy przechowywać  w opakowaniach stalowych lub polietylenowych  zabezpieczających  produkt przed  dostępem  wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu Iterm 6MB