Olej smarowy

OLEJE HYDRAULICZNE L-HV/E

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HV/E stosuje się w układach napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie  w  urządzeniach  ruchowych, maszynach  budowlanych  oraz w urządzeniach jednostek pływających.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje hydrauliczne L-HV/E produkowane są w oparciu  o wysokiej jakości mineralne bazy olejowe wzbogacone pakietem dodatków uszlachetniających. Oleje te nie zawierają w swoim składzie  związków cynku.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY L-HV/E 15
L-HV/E 22 L-HV/E 32 L-HV/E 46
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s 13,5-16,5 19,8-24,2 28,8-35,2 41,4-50,6
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 140 140 140 140
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -39 -36 -30 -27
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 140 160 180 190
zawartość stałych ciał obcych,% nie zawiera nie zawiera nie zawiera nie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niż 0,05 0,05 0,05 0,05
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

 

10/10/10

100/100/10

 

10/10/10

100/100/10

 

10/10/10

100/100/10

 

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
54
60
54
60
54
60
54
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej 1 1 1 1
PARAMETRY L-HV/E 68 L-HV/E 100 L-HV/E 150
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s 61,2-74,8 90-110 135-165
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 140 120 120
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -24 -21 -18
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 190 200 200
zawartość stałych ciał obcych,% nie zawiera nie zawiera nie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niż 0,05 0,05 0,05
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

 

10/10/10

100/100/10

 

10/10/10

100/100/10

 

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
54
60
82
60
82
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej 1 1 1

PRZECHOWYWANIE
Oleje hydrauliczne L-HV/E należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt  przed  dostępem  wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu