Olej smarowy

OLEJE HYDRAULICZNE L-HL

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HL przeznaczone są do stosowania jako ciecze robocze w średnioobciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowane są w siedmiu klasach lepkości.

SKŁAD  OGÓLNY
Oleje hydrauliczne L-HL produkowane są w oparciu o wysokiej jakości, głębokora­finowane mineralne bazy olejowe, wzbogacone pakietem dodatków uszlachet­niających.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY L-HL 15 L-HL 22 L-HL 32 L-HL 46
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s 13,5-16,5 19,8-24,2 28,8-35,2 41,4-50,6
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 95 95 95 95
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -33 -33 -27 -24
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 150 170 190 190
zawartość stałych ciał obcych,% nie zawiera nie zawiera nie zawiera nie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niż nie zawiera nie zawiera nie zawiera nie zawiera
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

 

10/10/10

100/100/10

 

10/10/10

100/100/10

 

10/10/10

100/100/10

 

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
60
60
60
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej 1 1 1 1
PARAMETRY L-HL 68 L-HL 100 L-HL ????
lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s 61,2-74,8 90,0-100,2
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 95 90
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -24 -18
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 190 210
zawartość stałych ciał obcych,% nie zawiera nie zawiera nie zawiera
zawartość wody,%, nie wyższa niż nie zawiera nie zawiera nie zawiera
odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
-trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż
100/100/10

 

10/10/10

100/100/10

 

10/10/10

100/100/10

 

10/10/10

własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
40-43 ml oleju
37-40 ml wody
0-3 ml emulsji
min., nie dłuższy niż
w temp. 54°C
w temp. 82°C
60
60
60
działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej 1 1 1

 PRZECHOWYWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HL
należy przechowywać w  opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu