Olej hartowniczy

OLEJ SERWISOWY HARTENOL 70S PLUS

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Olej serwisowy Hartenol 70S Plus  przeznaczony jest do poprawy własności termokinetycznych olejów hartowniczych podczas eksploatacji.

SKŁAD OGÓLNY
Olej serwisowy Hartenol 70S Plus zawiera głębokorafinowany olej mineralny oraz dodatek poprawiający  własności termokinetyczne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ SERWISOWY HARTENOL 70S PLUS 
lepkość kinematyczna w temp.40°C, mm2/s 27,0-33,0
temperatura zapłonu, tygiel otwarty, °C,
nie niższa niż
 200

PRZECHOWYWANIE
Olej serwisowy Hartenol 70S Plus
należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczysz-czeń  mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania Oleju serwisowego Hartenol 70S Plus
do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu