Olej antyadhezyjny do asfaltu

OLEJ SEPERACYJNY DO ASFALTU F

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Olej separacyjny do asfaltu F przeznaczony jest do  sporządzania emulsji, używanej w celu eliminacji zjawiska  przywierania masy bitumicznej do powierzchni metalowych maszyn drogowych i samochodów transportujących tę masę. Zalecane stężenie emulsji 10 – 15%.

SKŁAD OGÓLNY
W skład  oleju separacyjnego do asfaltu F wchodzi  olej mineralny, zestaw emulgatorów zabezpie­czających trwałość emulsji oraz dodatki antyadhezyjne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ SEPERACYJNY DO ASFALTU F
wygląd w temperaturze 20 +/-5°C jednorodna klarowna ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż 50
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 140
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -25
stabilność 10% emulsji sporządzonej na wodzie o twardości 15°N po 48 h wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE
Olej separacyjny do asfaltu F należy przechowywać  w  zamkniętych opakowaniach stalowych lub polietylenowych  zabezpieczających  produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych w temperaturze od – 15°C do 40°C.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu