Środek do obróbki plastycznej

GRAFIKOL10

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Grafikol 10 stosuje się do smarowania części maszyn i urządzeń narażonych na duże obciążenia, pracujących w wysokich temperaturach w przemyśle hutniczym, maszyno­wym, szklarskim i innych.  Grafikol 10 stosuje się także jako środek smarny  w opera­cjach  kucia  matrycowego, wyciskania i zbliżonych  rodzajach  obróbki  plastycznej na gorąco.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Grafikol 10 jest to olejowa suspensja grafitowa, w skład której wchodzi głębokorafino­wany  olej  mineralny, wysokorozdrobniony  grafit  oraz  dodatki o działaniu stabilizują­cym, przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY GRAFIKOL 10
 wygląd w temp. 20°C /-5°C jednorodna ciecz barwy czarnej
 badanie stabilności  wytrzymuje
zawartość grafitu, %  10 – 11
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż  200
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż  -10

PRZECHOWYWANIE

Grafikol 10 należy  przechowywać  w  opakowaniach  stalowych  lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju Grafikol 10 do pół roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu