Środek do obróbki plastycznej

OLEJ DO TŁOCZENIA S 100 PLUS

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Olej do tłoczenia S 100 Plus  przeznaczony  jest  do  tłoczenia  elementów  ze  stali o trudnej geometrii oraz do wykrawania blach o grubości ok. 10 mm. Może być również stosowany do wiercenia i gwintowania stali.
Może być również stosowany do kucia na zimno, gięcia rur, a także do wiercenia i gwintowania stali trudnoskrawalnych oraz do walcowania gwintów ze stali nierdzewnych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Olej do tłoczenia S 100 Plus produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju roślinnego. Zawiera dodatki podwyższające własności smarne oraz dodatki przeciwkorozyjne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ DO TŁOCZENIA S 100 PLUS
wygląd jednorodna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 105 – 120
wskaźnik lepkości, nie niższy niż 100
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 170
własności smarne, obciążenie zespawania, daN,
nie niżej niż
785
badanie działania korodującego na płytkach
ze stali w temp. 100°C w ciągu 24 h
wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE

Olej do tłoczenia S 100 Plus należy przechowywać  w  opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed  dostępem wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

 

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu