Olej smarowy

OLEJE MASZYNOWE L-AN

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Oleje maszynowe L-AN stosuje się głównie do smarowania lekko lub średnioobciążonych części maszyn przemysłowych (łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic, przekładni  mechanicznych  oraz  innych  elementów roboczych).

Oleje maszynowe L-AN ze względu na temperaturę krzepnięcia należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w po­mieszczeniach ogrzewanych.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje maszynowe  L-AN produkowane są na bazie głębokorafinowanych olejów mine­ralnych.Własności produkowanych olejów maszynowych L-AN przedsta­wione są na następnej stronie.

PARAMETRY L-AN  10 L-AN  15 L-AN  22 L-AN  32 L-AN  46 L-AN  68 L-AN  100
lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C,mm2/s 9,0-11,0 13,5-16,5 19,8-24,2 28,8-35,2 41,4-50,6 61,2-74,8 90 – 110
wskaźnik lepkości, nie niższy niż  60 60 60 60 60 60 60
temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
temperatura zapłonu,°C,nie niższa niż 130 160 170 170 170 190 200
pozostałość po spopieleniu, %, nie wyżej niż 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
zawartość wody, %, nie wyżej niż 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
zawartość ciał stałych obcych, %, nie więcej niż nie zawiera nie zawiera 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
liczba kwasowa, mg KOH/g, nie więcej niż 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,2
pozostałość po skoksowaniu, %, nie wyżej niż 0,15 0,25 0,45
odporność na utlenianie, przyrost liczby kwasowej, mg KOH/g, nie większy niż</span 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

PRZECHOWYWANIE
Oleje maszynowe L-AN należy przechowywać  w  opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed  dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza  się  okres przechowywania olejów do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu