Olej smarowy

OLEJE MASZYNOWE L-AN

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE
Oleje maszynowe L-AN produkowane są na bazie wysokiej jakości olejów mineralnych.

Normy, aprobaty:
PN-ISO 3448: VG-10, 15, 22, 32, 46, 68, 100

ZASTOSOWANIE
Oleje maszynowe L-AN stosuje się głównie do smarowania lekko lub średnio obciążonych części maszyn przemysłowych (łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic, przekładni mechanicznych oraz innych elementów roboczych).

Oleje maszynowe L-AN ze względu na temperaturę płynięcia należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych.

ZALETY
✓ wysoka czystość
✓ akceptowalny zapach
✓ do produkcji nie są stosowane oleje rengenerowane

SKŁAD OGÓLNY
Oleje maszynowe  L-AN produkowane są na bazie głębokorafinowanych olejów mine­ralnych.Własności produkowanych olejów maszynowych L-AN przedsta­wione są na następnej stronie.

BADANY PARAMETR L-AN  10 L-AN  15 L-AN  22 L-AN  32 L-AN  46 L-AN  68 L-AN  100 Metody badań
Gęstość w temp. 15°C,g/ml 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,88 0,89 PN-90/C-04004
Lepkość kinematyczna 40°C,mm2/s  10,20 14,11 20,58 31,8 44,3 66,9 102,2 PN-EN ISO 3104
Lepkość kinematyczna 100°C,mm2/s 2,63 3,28 4,1 5,3 6,6 8,7 11,7 PN-EN ISO 3104
Wskaźnik lepkości 86 99 97 97 100 102 102 PN-EN ISO 3104
Temperatura zapłonu, °C 134 166 188 192 232 231 235 PN-EN ISO 2592
Temperatura płynięcia, °C -21 -18 -15 -15 -15 -12 -9 PN-ISO 3016
Liczba kwasowa, mg KOH/g 0,02 0,02 0,03 0,05 0,12 0,12 0,14 PN-ISO 6618
Zawartość wody, % nie zawiera PN-83/C-04523
Zawartość stałych ciał obcych nie zawiera PN-58/C-04089
Odczyn wyciągu wodnego obojętny PN-84/C-04064
Pozostałość po koksowaniu, % poniżej 0,1 PN-ISO 6615

MAGAZYNOWANIE
Oleje maszynowe L-AN
należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt
przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35°C.
Dopuszcza się okres przechowywania do 5 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu