Olej antyadhezyjny do betonu

OLEJ F-15 DO FORM CERAMICZNYCH

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Olej F-15 stosuje się w postaci emulsji wodnych do smarowania form ceramicznych Pro- Monta przy produkcji gipsowych i betonowych elementów budowlanych.

SKŁAD OGÓLNY
Olej F-15 produkowany  jest  na  bazie  głębokokorafinowanego  oleju mineralnego, zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym i emulgującym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ F-15
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż 35
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 150
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż 0
Własności 5% emulsji Oleju F-15 na wodzie destylowanej :
– badanie stabilności emulsji w temp. 20°C+/-5°C w czasie 24h
– pH
wytrzymuje

8,0-9,5

Własności 20% emulsji Oleju F-15 na wodzie destylowanej:
– badania stabilności emulsji w temp. 20°C +/-5°C w czasie 24 h
– zdolność ochrony przed korozją metodą Herberta
wytrzymuje

H0

PRZECHOWYWANIE
Olej F-15 należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylowych za­bezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń  mechanicznych w  temperaturze powyżej 5°C.
Dopuszcza się okres przechowywania Oleju F-15 do 1 roku

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu