Olej smarowy

OLEJ EKOL 68 DO PILAREK – BIODEGRADOWALNY

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJE O PRODUKCIE

Olej EKOL 68 posiada bardzo dobre własności smarne zmniejszające odkształcenie i zużycie łańcucha, dzięki czemu czas eksploatacji ulega wydłużeniu, a koszty serwisu obniżeniu. Produkt jest przyjazny dla środowiska naturalnego, ulega biologicznemu rozkładowi, nie zanieczyszczając wód gruntowych.
Produkt posiada bardzo wysoki współczynnik rozkładu biologicznego, a jego biodegradowalność wynosi:
• zgodnie z metodą CEC L-33-A-94 wynosi 90%
• zgodne z OECD 301F „Manometric Respirometry” i metody C.4-D – 75,5%

Dzięki temu zdecydowanie przewyższa on wymagania stawiane przez Lasy Państwowe. EKOL 68 wytwarza trwały film olejowy zmniejszający zużycie elementów trących układu tnącego. Produkowany jest wyłącznie w oparciu specjalnie dobrane, przyjazne dla środowiska naturalnego surowce. Zawiera dodatki antykorozyjne, obniżające temperaturę krzepnięcia oraz polepszają¬ce własności smarne i przyczepność oleju do łańcucha.

Zakres temperatur pracy: -20 ÷ 100 °C

Normy, aprobaty:
PN-ISO 3448: VG-68
Aprobata Wojska Polskiego

 

ZASTOSOWANIE

Biodegradowalny olej EKOL 68 stosuje się do smarowania układu tnącego w pilarkach łańcuchowych. Może być również stosowany jako wysokiej jakości olej maszynowy w klasie ISO VG 68, do smarowania w gospodarce leśnej, sadownictwie i ogrodnictwie.
Dodatkowo, może być stosowany do smarowania pił tartacznych.

 

ZALETY

  • wysoka biodegradowalność
  • neutralność dla człowieka i środowiska
  • bardzo dobre własności smarne – zmniejszają zużycie elementów łańcucha i prowadnicy
  • znakomita przyczepność

 

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

PARAMETRY Ekol 68*
Wygląd ciecz jednorodna,
przezroczysta, bez
zanieczyszczeń
Barwa zielona lub jasno żółta
Gęstość w temperaturze 20°C, g/cm3 0,915
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s 123,2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm2/s 62,4
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, mm2/s 12,54
Wskaźnik lepkości 204
Temperatura zapłonu, °C 284
Temperatura płynięcia, °C – 24
Zawartość wody metodą destylacyjną, % nie zawiera
Liczba kwasowa, mg KOH/g 0,36
Liczba zmydlenia, mg KOH/g 174
Badania działania korodującego, płytki z miedzi (100°C/3h), stopień korozji 1

 

MAGAZYNOWANIE

Olej EKOL 68 jest dostarczany w opakowaniach metalowych i z tworzyw sztucznych o pojemnościach 4 kg, 18 kg, 180 kg. Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chroniąc produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35 °C Olej EKOL 68 nie jest materiałem stwarzającym zagrożenie w transporcie i nie podlega przepisom RID/ADR.
Okres przechowywania produktu do 3 lat od daty produkcji.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

Karta produktu