Olej smarowy

OLEJ EKOL 68 DO PILAREK – BIODEGRADOWALNY

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Olej Ekol – 68 stosuje się  do  smarowania  układu tnącego w pilarkach łańcuchowych. Jest zalecany do stosowania zamiennie za oleje mineralne stwarzające zagrożenie dla środowiska naturalnego.

SKŁAD OGÓLNY

Ekol- 68 jest biodegradowalnym olejem produkowanym na bazie oleju roślinnego. Zawiera dodatki antykorozyjne, obniżające  temperaturę  krzepnięcia oraz polepszają­ce własności smarne i przyczepność oleju do łańcucha.

WŁASNOŚCI

Olej Ekol-68 posiada  dobre własności  smarne zmniejszające  szybkie  odkształcenie i zużycie łańcucha, dzięki czemu czas eksploatacji ulega wydłużeniu, a koszty serwisu znacznemu obniżeniu. Jest  nieszkodliwy dla  środowiska  naturalnego, gdyż ulega biologicznemu rozkładowi, nie zanieczyszczając wód gruntowych.

PARAMETRY OLEJ EKOL-68
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 61-75
temperatura płynięcia, °C  nie wyższa niż  -25
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 200
zawartość wody, %, nie wyższa niż 0,1
badanie działania korodującego miedzi w temperaturze 100°C/3h wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE

Olej Ekol-68 należy  przechowywać  w  opakowaniach stalowych lub  polietylenowych zabezpieczających produkt  przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu