Olej smarowy

OLEJ EKOL 68 DO PILAREK – BIODEGRADOWALNY

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJE O PRODUKCIE

Olej EKOL 68 posiada bardzo dobre własności smarne zmniejszające odkształcenie i zużycie
łańcucha, dzięki czemu czas eksploatacji ulega wydłużeniu, a koszty serwisu obniżeniu. Produkt
jest przyjazny dla środowiska naturalnego, ulega biologicznemu rozkładowi, nie zanieczyszczając
wód gruntowych.
Produkt posiada bardzo wysoki współczynnik rozkładu biologicznego, a jego biodegradowalność
wynosi:
• zgodnie z metodą CEC L-33-A-94 wynosi 90%
• zgodne z OECD 301F „Manometric Respirometry” i metody C.4-D – 75,5%

Dzięki temu zdecydowanie przewyższa on wymagania stawiane przez Lasy Państwowe.
EKOL 68 wytwarza trwały film olejowy zmniejszający zużycie elementów trących układu tnącego.
Produkowany jest wyłącznie w oparciu specjalnie dobrane, przyjazne dla środowiska naturalnego
surowce. Zawiera dodatki antykorozyjne, obniżające temperaturę krzepnięcia oraz polepszające
własności smarne i przyczepność oleju do łańcucha.

Klasa lepkości: ISO VG 68
Dopuszczenia: Wojsko Polskie

ZASTOSOWANIE

Biodegradowalny olej EKOL 68 stosuje się do smarowania układu tnącego w pilarkach
łańcuchowych. Może być również stosowany jako wysokiej jakości olej maszynowy w klasie ISO
VG 68, do smarowania w gospodarce leśnej, sadownictwie i ogrodnictwie.

ZALETY
– wysoka biodegradowalność
– neutralność dla człowieka i środowiska
– bardzo dobre własności smarne – zmniejszają zużycie elementów łańcucha i prowadnicy
– znakomita przyczepność

 

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

 

PARAMETRY Ekol 68*
Wygląd ciecz jednorodna,
przezroczysta,
bez
zanieczyszczeń
Barwa zielona lub
jasno żółta
Gęstość w temperaturze 20°C, g/cm3 0,915
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s 123,2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm2/s 62,4
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, mm2/s 12,54
Wskaźnik lepkości 204
Temperatura zapłonu, °C 284
Temperatura płynięcia, °C – 24
Zawartość wody metodą destylacyjną, % nie zawiera
Liczba kwasowa, mg KOH/g 0,36
Liczba zmydlenia, mg KOH/g 174
Badania działania korodującego, płytki z miedzi (100°C/3h), stopień korozji 1
Biodegradowalność, %
CEC L-33-A-94
OECD 301F „Manometric Respirometry”
90
75,5

MAGAZYNOWANIE

Olej EKOL 68 jest dostarczany w opakowaniach metalowych i z tworzyw sztucznych
o pojemnościach 4 kg, 18 kg, 180 kg. Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych,
w temperaturze nie wyższej niż 40°C chroniąc produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń.
Olej EKOL 68 nie jest materiałem stwarzającym zagrożenie w transporcie i nie podlega przepisom
RID/ADR. Okres przechowywania produktu do 3 lat od daty produkcji.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu