Środek do obróbki plastycznej

OLEJ DO POLEROWANIA SSM

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Olej do polerowania SSM stosuje się do obróbki cierno-polerującej stopów miedzi.

SKŁAD OGÓLNY
Olej do polerowania SSM
jest kompozycją  niskolepkiego,  głębokorafinowanego oleju mineralnego oraz dodatków uszlachetniających.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY OLEJ DO POLEROWANIA SSM
wygląd jednorodna, klarowna ciecz barwy  żółtej do jasnobrązowej
lepkość kinematyczna w temp. 20°C, mm2/s,  nie wyższa niż 5,0
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 100
badanie działania korodującego w temp.80°C/5h na płytkach miedzianych 1a
własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż 196

PRZECHOWYWANIE

Olej do polerowania SSM należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu