Olej technologiczny

OLEJ DO KALIBROWANIA

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Olej do kalibrowania jest produkowany na bazie niskolepkiego, głębokorafinowanego oleju
mineralnego. Wzbogacony jest o dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwpiennym
oraz przeciwstarzeniowym.
Zakres temperatur pracy: -20 ÷ 80°C

ZASTOSOWANIE

Olej do kalibrowania jest stosowany w procesach kalibrowania, między innymi do
sprawdzania, regulacji, mycia i konserwacji aparatury paliwowej silników o zapłonie
samoczynnym.

ZALETY

  • nierozpuszczalny w wodzie,
  • szybko odparowuje,
  • nie powoduje korozji,
  • odtłuszcza, myje i konserwuje.

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Olej do kalibrowania*
Wygląd, barwa bezbarwna, klarowna
ciecz
Gęstość w temperaturze 15 °C, g/cm3 0,815
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C, mm2/s 5,18
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C, mm2/s 3,19
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym,
°C
102
Badanie działania korodującego:
(stal, miedź, 100ºC w czasie 3 h), stopień korozji
brak

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE

Olej do kalibrowania należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35ºC. Dopuszcza się okres przechowywania produktu Olej do kalibrowania do 2 lat.

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

Karta produktu