Smarujemy ponad 50 lat

Infrastruktura i Technologie

Usługi laboratoryjne i serwisowe

Doświadczona kadra inżynierska

W zgodzie z naturą

WIEDZA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ

W ofercie

Produktów

50 lat

W ciągu pół wieku działalności wdrożyliśmy ponad 300 produktów praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Rok 2015, który jest jubileuszowym w równo 50 letniej historii NAFTOCHEMU, rozpoczyna nową politykę spółki opartą na sprecyzowanej długoterminowej strategii rozwoju.

CEL:

Naszym celem jest uzyskanie stabilnej pozycji rynkowej w segmencie specjalistycznych środkach smarowych, co będzie możliwe dzięki niezmiennej wysokiej jakości naszych produktów, które NAFTOCHEM ciągle doskonali tak aby spełniły specyficzne wymagania Klientów.

MISJA:

Misją Naftochemu jest zaspokojenie potrzeb polskiego i europejskiego rynku środków smarowych w zakresie dostaw cieczy obróbczych, smarów oraz innych specjalistycznych środków smarowych. Naszą największą wartością jest ciągła wymiana doświadczeń ze specjalistami z przemysłu, dzięki czemu ciągle się rozwijamy i podnosimy jakość świadczonych usług doradztwa oraz serwisu olejowego.

Naftochem, siedziba

31-429 Kraków
ul. Łukasiewicza 1
tel./fax 12 421 49 42
sekretariat@naftochem.pl