Olej antyadhezyjny do asfaltu

Naftoform® 5 BIO

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE
Naftoform® 5 BIO jest gotowym do użycia środkiem antyadhezyjnym do opóźnionego
rozformowywania oraz do smarowania maszyn przy produkcji mieszanek asfaltowych.
Produkowany jest w oparciu o najwyższej jakości surowce zapewniające uzyskanie cienkiej,
bardzo silnie przylegającej do formy warstwy produktu. Dzięki temu nie spływa on, przez co
nie ma potrzeby dwukrotnego smarowania, nawet przy nanoszeniu na bardzo duże
powierzchnie. Naftoform® 5 BIO jest produktem biodegradowalnym po odparowaniu części
składników. Tworzy cienką warstwę filmu olejowego, która pozwala uzyskać wysokiej jakości
powierzchnie elementów z betonu białego i architektonicznego.

Zakres temperatur pracy: -10 ÷ 80°C

ZASTOSOWANIE
Naftoform® 5 BIO to najwyższej jakości biodegradowalny środek do smarowania form
stosowanych przy produkcji elementów z betonu białego, barwionego i architektonicznego
oraz do zabezpieczania burt rozściełaczy asfaltu oraz infrastruktury technicznej przy produkcji
mieszanek asfaltowych
Jest zalecany do smarowania:
✓ form stalowych, drewnianych oraz wykonanych z sillikonu bądź żywicy.
✓ maszyn i urządzeń do produkcji mieszanki asfaltowej

Produkt może być nanoszony za pomocą automatycznych lub ręcznych natryskiwaczy. Może
być rozprowadzany również wałkiem lub gąbką.

Naftoform® 5 BIO jest dedykowany do wykorzystania do smarowania form stalowych,
gumowych, silikonowych, żywicznych i drewnianych, przy produkcji:
✓ prefabrykatów ciężkich
✓ elementów stropowych
✓ betonu architektonicznego
✓ elementów z opóźnionym rozformowywaniem

ZALETY

✓ nie plami betonu
✓ łagodny zapach
✓ zabezpiecza przed korozją
✓ biodegradowalny
✓ wysoka wydajność zapewnia niskie zużycie

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Naftoform® 5 BIO*
Wygląd, barwa klarowna ciecz jasno żółtego koloru
Gęstość w temperaturze 15°C, g/cm3 0,846
Lepkość kinematyczna w 20°C, mm/cm2 8,51
Lepkość kinematyczna w 40°C, mm/cm2 5,29

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE
Naftoform® 5 BIO należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub
polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych
(UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35°C. Dopuszcza
się okres przechowywania produktu do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu