Olej antyadhezyjny do betonu

Naftoform® 22 BIO

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Naftoform® 22 BIO jest produkowany na bazie wysokiej jakości olejach bazowych i specjalnie
dobranych dodatkach zapobiegających przywieraniu betonu do powierzchni form. Produkt
zawiera specjalistyczne środki aktywne, których składniki polarne adsorbują się na
powierzchni formy i tworzą na niej silnie przylegający film olejowy, oddzielający powierzchnię
formy i odlewu. Naftoform® 22 BIO jest produktem biodegradowalnym.

ZASTOSOWANIE

Naftoform® 22 BIO to olej przeznaczony do smarowania form w procesie wytwarzania
bloczków i innych detali z betonu komórkowego. Może być nanoszony natryskowo albo za
pomocą wałka lub pędzla.

ZALETY
✓ produkt nie plamiący,
✓ łagodny zapach
✓ znakomicie zabezpiecza formę przed przywieraniem betonu,
✓ nie odparowuje z powierzchni nawet przy wysokich temperaturach,
✓ zabezpiecza przed korozją,
✓ wysoka wydajność zapewnia niskie zużycie co pozwala na optymalizację kosztów produkcji,

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Naftoform® 22 BIO*
Wygląd, barwa słomkowa, klarowna ciecz
Gęstość w temperaturze 15°C, g/cm3 0,881
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm/cm2 22,8
Temperatura zapłonu, °C 211
Temperatura płynięcia, °C -15

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE
Naftoform® 22 BIO należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub
polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych
(UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35°C. Dopuszcza
się okres przechowywania produktu do 2 lat..

INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu