Ciecz obróbkowa emulsyjna

Naftocool P

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Naftocool P stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz smarująco-chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Zalecane stężenie emulsji do poszczególnych rodzajów obróbki:

szlifowanie 3-5%
toczenie zgrubne 3-5%
toczenie gładkościowe 5-8%
rozwiercanie wykańczające 5-8%
gwintowanie 5-8%

Emulsję Naftocoolu P można  sporządzać  na wodzie o twardości ogólnej do 30°N.

SKŁAD OGÓLNY

Naftocool P jest koncentratem chłodziwa mikroemulsyjnego, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności smarne, dodatki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i dodatki przeciwpienne.
Nie zawiera amin drugorzędowych, które mogą powodować powstawanie nitrozoamin w eksploatowanym chłodziwie.

Naftocool P  zawiera ok. 40% oleju mineralnego.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY NAFTOCOOL P
wygląd jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej
lepkość kinematyczna w temp.  40°C, mm2/s, nie wyższa niż 200
własności 2% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– stabilność
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta
przeźroczysta do opalizującej
wytrzymuje
9,0 – 9,5
H0

PRZECHOWYWANIE

Naftocool P należy przechowywać  w  opakowaniach  stalowych lub  polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Graniczne temperatury przechowywania  wynoszą od -15°C do 40°C, a okres magazy­nowania nie powinien przekraczać 1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu