Smar

MOLITERM 23

W ofercie

Produktów

50 lat

Moliterm 23 bazuje na oleju mineralnym i specjalnym zagęszczaczu bentonitowym. Zawiera dodatki przeciwutleniające, przeciwkorozyjne oraz wysokiej czystości dwusiarczek molibdenu MoS2.

Zakres temperatur pracy: -20 ÷ 200°C

Normy, aprobaty: NLGI – 2

ZASTOSOWANIE
Moliterm 23 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych węzłów tarcia pracujących w podwyższonych temperaturach, do 200°C. Nie zaleca się go stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz do łożysk o małym luzie poprzecznym.

ZALETY
✓ wysokie właściwości przeciwzużyciowe
✓ nie zawiera mydeł metali
✓ zawiera wysokiej jakości dwusiarczek molibdenu MoS2.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

PARAMETRY MOLITERM 23*
Wygląd jednorodny smar
Barwa czarno-szara
Klasa konsystencji, NLGI 2
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25ºC 284
Temperatura kroplenia, ºC 300
Obciążenie zespawania, kG 315
Badanie działania korodującego (100ºC/3h) – stal wytrzymuje
Badanie działania korodującego (100ºC/3h) – miedź wytrzymuje

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE
Moliterm 23 należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperature magazynowania: -20÷35ºC. Dopuszcza się okres przechowywania smaru Moliterm 23 do 3 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu