Smar

MOLITERM

W ofercie

Produktów

50 lat

Smary Moliterm 025 Moliterm 225 bazują na oleju mineralnych i specjalnym zagęszczaczu bentonitowym. Zawierają dodatki przeciwutleniające, przeciwkorozyjne oraz wysokiej czystości stałe ciała smarne w postaci dwusiarczku molibdenu (MoS2).

Zakres temperatur pracy: -10 ÷ 400°C,

Normy, aprobaty:
Moliterm 025: NLGI – 0
Moliterm 225: NLGI – 2

ZASTOSOWANIE
Moliterm 025, 225 stosuje się do smarowania elementów urządzeń pracujących przy dużych obciążeniach i w warunkach wysokich temperatur. Sprawdza się szczególnie przy smarowaniu prowadnic trzonów przesuwnych pieców tunelowych m.in. w procesie wypalania porcelany. Plastyczny charakter smary Moliterm utrzymują w zakresie temperatur od -10°C do 200 (chwilowo 250°C). W temperaturach od 250°C do 400°C przechodzą, po odparowaniu nośnika węglowodorowego, w postać proszku posiadającego własności smarne (dwusiarczek molibdenu). Smary Moliterm są wytwarzane w dwóch klasach konsystencji NLGI 0 oraz 2.

Smar Moliterm 025 stosuje się w układach centralnego smarowania, natomiast smar Moliterm 225 przy ręcznym doprowadzaniu smaru do węzłów tarcia.

ZALETY
✓ bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe
✓ nie zawieraja mydeł metali
✓ zawierają wysokiej jakości dwusiarczek molibdenu MoS2
✓ zapobiegaja zacieraniu

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

PARAMETRY MOLITERM 025* MOLITERM 225*
Wygląd jednorodny smar jednorodny smar
Barwa czarno-szara czarno-szara
Klasa konsystencji, NLGI 0 2
Penetracja w temperaturze 25 ºC 371 275
Temperatura kroplenia, ºC 207 249
Obciążenie zespawania, kG 500 500
Badanie działania korodującego na stali (100ºC/3h) wytrzymuje wytrzymuje
Wydzielanie oleju (150ºC, 24h), % 4,1 0,8

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE
Moliterm 025, Moliterm 225 należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: 0÷35ºC. Dopuszcza się okres przechowywania smarów Moliterm 025, 225 do 3 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu