Smar

MOLITERM

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Smary Moliterm 025 i 225 stosuje się do smarowania elementów urządzeń pracujących przy dużych obciążeniach i w warunkach wysokich temperatur, szczegól­nie do smarowania prowadnic trzonów przesuwnych pieców tunelowych w procesie wypalania porcelany.

Plastyczny charakter smary Moliterm utrzymują w zakresie temperatur od -10°C do 250°C. W temp. od 250°C do 400°C przechodzą, po odparowaniu nośnika węglowo­dorowego, w postać proszku posiadającego własno­ści smarne ( dwusiarczek molib­denu).

Smary Moliterm są wytwarzane w dwóch klasach konsystencji: 0 i 2.

Smar Moliterm 025 stosuje się w układach centralnego smarowania, natomiast smar  Moliterm 225 przy ręcznym doprowadzaniu smaru do węzłów  tarcia.

Smarów  Moliterm 025 i 225 nie zaleca się do smarowania łożysk.

SKŁAD OGÓLNY
Smary Moliterm 025 i 225
wytwarzane są przez zagęszczenie oleju mineralnego modyfikowanym  bentonitem. Zawierają  dodatki przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, deaktywator metali oraz dwusiarczek molibdenu w ilości ok. 25%.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY MOLITERM 025
MOLITERM 225
klasa NLGI 0 2
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu 350 – 390 260 – 300
temp. kroplenia, °C, nie niższa niż 200 220
wydzielanie oleju w temp.150°C, w czasie 24h, %, nie więcej niż 15 5
badanie działania korodującego w temp. 100°C w czasie 3h na płytkach miedzianych dopuszczalna lekka zmiana barwy płytki dopuszczalna lekka zmiana barwy płytki
ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150°C/3h, %, nie więcej niż 8 3
odporność na działanie wody w temp. wrzenia, min, nie więcej niż 30 30

PRZECHOWYWANIE
Smary  plastyczne  Moliterm należy  przechowywać  w  opakowaniach  zamkniętych, w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecz­nych.

Dopuszcza się okres przechowywania smarów  do 2 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu