Smar

MOLITERM 000-3

W ofercie

Produktów

50 lat

Moliterm 000-3 to płynny smar na oleju mineralnym i specjalnym zagęszczaczu bentonitowym. Zawiera dodatki przeciwutleniające, przeciwkorozyjne oraz wysokiej czystości dwusiarczek molibdenu MoS2.

Zakres temperatur pracy: -10 ÷ 200ºC
Normy, aprobaty: NLGI – 000

ZASTOSOWANIE
Płynny smar Moliterm 000-3 stosuje się do smarowania różnego typu przekładni oraz innych węzłów tarcia pracujących w podwyższonych temperaturach wymagających smaru płynnego w klasie konsystencji NLGI 000.

ZALETY
✓ wysokie właściwości przeciwzużyciowe
✓ nie zawiera mydeł metali
✓ zawiera wysokiej jakości dwusiarczek molibdenu MoS2

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

PARAMETRY MOLITERM 000-3*
wygląd jednorodny smar
barwa czarno-szara
klasa konsystencji, NLGI 000
penetracja po ugniataniu w temperaturze 25 ºC 458
Badanie działania korodującego (100ºC/3h) – stal wytrzymuje
Badanie działania korodującego (100ºC/3h) – miedź wytrzymuje

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE
Moliterm 000-3 należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych (UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatury magazynowania: 0÷35ºC.

Dopuszcza się okres przechowywania do 3 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu