Smar

LUBRITEN SHC 220

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJE O PRODUKCIE

Lubriten SHC 220 to smar opracowany do pracy w ekstremalnych warunkach pracy.
Zastosowanie syntetycznego oleju bazowego w połączeniu z kompleksowymi mydłami litowymi
zapewnia szeroki zakres temperatur pracy. Lubriten SHC 220 występuje w klasie konsystencji
NLGI 2. Zawiera dodatki poprawiające własności smarne EP/AW, wydłużające trwałość oraz
zabezpieczające przed korozją.

Normy, aprobaty, specyfikacje:
NLGI: 2
DIN 51825: KPHC2N-40

ZASTOSOWANIE

Lubriten SHC 220 to uniwersalny smar syntetyczny, przeznaczony do stosowania w przemyśle
i motoryzacji. Charakteryzuje się wysoką stabilnością strukturalną, wyjątkową odpornością na
działanie wody oraz doskonałym przyleganiem do smarowanych powierzchni. Zalecany jest
przede wszystkim do wysokobciążonych układów w automotive, przemyśle morskim,
stoczniowym, górniczym i hutniczym. Nadaje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w
zalecanym zakresie temperatur pracy od -40 do 150 ºC.

ZASTOSOWANIE

– bardzo dobra pompowalność w niskich temperaturach
– znakomite własności antykorozyjne i przeciwrdzewne
– niski współczynnik tarcia
– wysoka stabilność oksydacyjna
– doskonała adhezja do powierzchni stalowych
– szeroki zakres temperatur pracy

WŁASNOŚCI

Badany parametr Lubriten SHC 220*
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C 280
Temperatura kroplenia, [°C] 265
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w 40°, [mm2/s] 220
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w 100°, [mm2/s] 30,6
Wskaźnik lepkości 181
Obciążenie zespawania, test na aparacie czterokulowym [kG] 315
Średnica skazy (40 kG, 60 min.), [mm] 0,5
Badanie odporności na wymywanie wodą metodą
dynamiczną 79°C, [%]
3,0
Badanie własności przeciwkorozyjnych metodą
dynamiczną EMCOR
0-0
Moment obrotowy w -40°C, 4250

PRZECHOWYWANIE

Lubriten SHC 220 należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub
polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, zanieczyszczeń
mechanicznych oraz promieniowania UV. Dopuszcza się okres przechowywania do 3 lat.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu