Smar

LUBRITEN EPS

W ofercie

Produktów

50 lat

Smar Lubriten EPS produkowany jest w trzech klasach konsystencji:
Lubriten EPS -1    o klasie konsystencji 1
Lubriten EPS -0    o klasie konsystencji 0
Lubriten EPS -00  o klasie konsystencji 00

ZASTOSOWANIE
Smary Lubriten EPS
stosuje się do smarowania niedostatecznie uszczelnionych prze­kładni ślimakowych, a także do przekładni zębatych np. w  elektronarzędziach, reduk­torach przemysłowych  i  innych. Zakres  temperatur  pracy smarów  wynosi od -20°C do 100°C .

SKŁADA OGÓLNY
Smary Lubriten EPS
wytwarzane są przez zagęszczanie głębokorafinowanego oleju mineralnego  mydłami   litowymi. Zawierają  dodatki  polepszające  własności  smarne i przyczepnościowe, a także o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY LUBRITEN EPS
klasa NLGI 1 0 00
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu 305-345 350-390 395-435
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż 170 165 160
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24h wytrzymuje wytrzymuje wytrzymuje
wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C/24h, %, nie więcej niż 15
zawartość wody, %, nie więcej niż 0,1 0,1 0,1
zawartość substancji rysujących nie zawiera nie zawiera nie zawiera

PRZECHOWYWANIE
Smary Lubriten EPS
należy przechowywać w pomieszczeniach, suchych zabez­pieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dopuszcza się przechowywanie smaru do  1 roku.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu