Smar

LUBRITEN EP

W ofercie

Produktów

50 lat

Smar Lubriten EP jest produkowany w trzech klasach konsystencji:
Lubriten EP – 0  o klasie konsystencji  0
Lubriten EP – 1  o klasie konsystencji  1
Lubriten EP – 2  o klasie konsystencji  2

ZASTOSOWANIE
Smary Lubriten EP
  przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach, tj. gdy C*/P*<7 dla łożysk obciążonych głównie promieniowo  i  gdy  C/P <16  dla łożysk  obciążonych  głównie  osiowo,  a także,  gdy w pracy łożysk mniej obciążonych występuje obciążenie udarowe.

Zakres temperatur pracy smarów Lubriten EP wynosi od -20 do 100°C, również przy dostępie wody. Graniczne temperatury pracy mogą być wyższe lub niższe, w zależno­ści od rodzaju łożyska i wymaganych okresów smarowania.
Smar Lubriten EP-0 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z centralnymi układami smarowania, pracujących w niskich temperaturach (-20 do -10°C) i wy­magających przetłaczania smaru na duże odległości.
Smar Lubriten EP-1 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z centralnymi układami smarowania, pracujących w umiarkowanych temperaturach otoczenia i wy­magających przetłaczania smaru na duże odległości.
Smar Lubriten EP-2 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z systemem indywidualnym oraz z centralnymi układami smarowania, pracujących w wysokich temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na małe odległości.

C-nośność ruchowa, daN
P-obciążenie zastępcze ruchowe, daN

SKŁAD OGÓLNY
Smary Lubriten EP
wytwarzane są przez zagęszczanie oleju mineralnego mydłami litowymi. Zawierają dodatki polepszające własności smarne, a także o działaniu prze­ciwutleniającymi i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI 

PARAMETRY LUBRITEN EP
klasa NLGI 0 1 2
penetracja w temp. 25°C po ugniataniu 350-390 305-345 >260-300
temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż 165 175 180
badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w  czasie 24h dopuszczalna zmiana barwy lecz nie na czarną j<dopuszczalna zmiana barwy lecz nie na czarną dopuszczalna zmiana barwy lecz nie na czarną
wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C/24h, %, nie więcej niż 14 8
zawartość wody, %, nie więcej niż 0,1 0,1 0,1
zawartość substancji rysujących nie  zawiera nie  zawiera jednorodna, klarowna ciecz

PRZECHOWYWANIE

Smary Lubriten EP należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dopuszcza się okres przechowywania smarów  do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu