Smar

LUBRITEN ASP

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJA O PRODUKCIE

Lubriten ASP jest pastą zapobiegającą zapieczeniom i zacieraniu się mechanizmów i połączeń
gwintowych. Wysokiej jakości baza i specjalnie dobrane dodatki zapobiegają stykaniu się
metalu z metalem i chronią przed frettingiem, zapewniając łatwy demontaż. Pasta Lubriten
ASP wypełnia powierzchowne ubytki i nierówności, zapewniając efekt uszczelniający. Nie
zawiera dwusiarczku molibdenu ani związków siarki.

Zakres temperatur pracy: -51 ÷ 1400 ⁰C

Normy, aprobaty: NLGI – 1

 

ZASTOSOWANIE

Pastę Lubriten ASP stosuje się do zabezpieczania połączeń gwintowych, poddawanych
niskim i bardzo wysokim temperaturom. Zapobiega zapieczeniom i zacieraniu się
mechanizmów i połączeń gwintowych pod wpływem wibracji, wysokiego ciśnienia, wysokiej
temperatury i agresywnego środowiska. Nadaje się do stosowania w układach wydechowych
silników spalinowych i złączkach lub elementach palników gazowych i olejowych. Może służyć
podczas montażu elementów pracujących w warunkach dużych obciążeń mechanicznych
i termicznych np. montaż kół na osiach pojazdów, elementów układów hamulcowych, świec
zapłonowych, uszczelek w głowicy itp. Przed nałożeniem zaleca się oczyszczenie
i odtłuszczenie smarowanej powierzchni. Po odparowaniu czynnika węglowodorowego
zawarte w paście stałe ciała smarne smarują i zapobiegają zapiekaniu, w temperaturze nawet
do 1400 ⁰C.

 

ZALETY

✓ szeroki zakres temperatur pracy: -51 do 1400 ⁰C
✓ wysokie właściwości przeciwzużyciowe
✓ odporność na wodę

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Badany parametr Lubriten ASP*
Wygląd jednorodna pasta
Barwa srebrno-szara
Klasa konsystencji, NLGI 1
Penetracja bez ugniataniu w temperaturze 25 °C 319
Obciążenie zespawania, kG 500
Badanie działania korodującego (100ºC/3h)
– stal
– miedź
wytrzymuje
wytrzymuje
Wydzielanie oleju (100ºC, 3h), [%] 1,1

*wartości typowe

 

MAGAZYNOWANIE

Lubriten ASP należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub
polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych
(UV) i zanieczyszczeń mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania:
-20÷35ºC. Dopuszcza się okres przechowywania Lubriten ASP do 3 lat.

 

KONTAKT

Naftochem Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
tel.: +48 12 421 59 08
mobile: +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl
www: naftochem.pl

KARTA PRODUKTU