Ciecz obróbkowa olejowa

LUBRIKOL ® S-22

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE

Lubrikol S-22 stosuje się przy obróbce stali trudnoskrawalnych, szczególnie konstruk­cyjnej i żaroodpornej przy toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu, gwintowaniu, struganiu, dłutowaniu oraz przy obróbce na automatach. Lubrikolu S-22 nie należy stosować do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

SKŁAD OGÓLNY

Lubrikol S-22 jest olejem nieemulgującym, w  skład którego  wchodzą głębokorafinowane oleje naftowe, dodatki poprawiające własności smarne, przeciwmgielne oraz od­porność na pienienie.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY LUBRIKOL S-22
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 19,8-24,2
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 160
temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż -10

PRZECHOWYWANIE

Lubrikol S-22 należy przechowywać  w  opakowaniach  stalowych polipropylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu