Środek do obróbki plastycznej

LUBRIKOL CL-40

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Lubrikol CL-40 stosuje się  do redukowania sworzni stalowych.
Może być stosowany do obróbki metali nieżelaznych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Lubrikol CL-40 jest olejem nieemulgującym, w skład  którego wchodzi głębokorafino-wany olej naftowy oraz dodatki poprawiające własności smarne.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY LUBRIKOL CL-40
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s
nie niższa niż
170
temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż 220
temperatura  płynięcia, °C, nie wyższa niż -10
liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niż 0,2
własności smarne, obciążenie zespawania,
daN, nie niższe niż
608

PRZECHOWYWANIE

Lubrikol CL-40 należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych
zabezpieczających produkt przed  dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu