Środek do obróbki plastycznej

LAGRAF, LAGRAMOS

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE

Lagraf jest środkiem smarnym z dodatkiem grafitu przeznaczonym do wyciskania profili z aluminium.

Lagramos jest środkiem smarnym z dodatkiem grafitu i dwusiarczku molibdenu, prze-znaczonym do wyciskania profili z aluminium, miedzi i stopów miedzi.

SKŁAD OGÓLNY

Środki smarne Lagraf i Lagramos produkowane są na bazie stałych węglowodorów, grafitu i dwusiarczku molibdenu.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY własności
postać pręty o dowolnym przekroju i długości
temperatura kroplenia, °C, powyżej 120
pozostałość po odparowaniu, %, nie niżej 25

PRZECHOWYWANIE

Lagraf i Lagramos  należy  przechowywać  w  opakowaniach  tekturowych, w pomieszczeniach suchych, zabezpieczających przed  bezpośrednim   działaniem  promieni słonecznych. Dopuszcza się okres przechowywania do 2 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu